• REGIONALNI RAZVOJ

REGIONALNI RAZVOJ


Ovaj pristup pokušava uravnotežiti kvalitativne i kvantitativne ciljeve gospodarskog razvoja.
Regionalni gospodarski razvoj je pokretanje ekonomskih procesa i korištenje resursa prihvatljivih za regiju što rezultira u održivom razvoju i željenim gospodarskim rezultatima za regiju, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

Usluge izrade razvojne i projektne dokumentacije za jedinice lokalne samouprave obavljamo od 1998. godine:

01
Izrada Razvojnih Projekata “Projekt Ukupnoga Razvoja (PUR-A) JLS” Naše Drustvo obavlja poslove izrade “Projekta ukupnoga razvoja (PUR-a)” za gradove i opcine (JLS) prema metodologiji izrade projekata razvoja JLS koja se primjenjuje u Europskoj uniji i u Republici Hrvatskoj koja ima za glavni cilj identifikaciju i odredjivanje prioriteta projekata regionalnog razvoja za pojedinu JLS.
02
Izrada investicijskih programa, poslovnih planova, građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole za projekte JLS: infrastrukture, sportske dvorane, domove za starije i nemoćne osobe i slične projekte
03
Izrada projektne dokumentacije, troškovnika i analiza za projekte JLS po modelu JPP Javno privatno partnerstvo
04
Izrada planova upravljanja pomorskim dobrom, investicijskih programa, poslovnih planova, građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole za JLS na obali i otocima
05
Izrada Programa razvoja turizma i/ili Akcijskih planova razvoja turizma za JLS


Uspiješno smo odradili više od 700 projekata!