• INVESTICIJE I EU FONDOVI

INVESTICIJE I EU FONDOVI


EU NATJEČAJI
* Poslovni plan
* Studija izvodljivosti
* Analize troškova i koristi
* ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska

Zakon o poticanju ulaganja

U NN 111/12 objavljen je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o poticanju ulaganja.Vezano za buduće projekte - investicije vašeg društva postoje značajne i povećane povlastice u novom Zakonu:

01
  • Za investicije u visini do 1 milijun eura, stopa poreza na dobit investitora je 10 % (umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta.
02
  • Za investicije u visini od 1 do 3 milijuna eura, stopa poreza na dobit investitora je 5 % (umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta.
03
  • Za investicije u visini preko 3 milijuna eura, stopa poreza na dobit investitora je 0 % (umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta.

Za vaše investicije i projekte postoje značajne povlastice prema Zakonu o poticanju ulaganja: Na primjer ako vaše društvo u slijedećih 3 godine ima investicije od 5 milijuna Eur, moguće je vratiti – to jest dobiti nazad 2 do 2,5 milijuna Eur u slijedećih 10 godina sa oslobađanjem od plaćanja poreza na dobit.

Mi imamo dugogodišnje iskustvo u izradi poslovnih planova, zahtjeva i vođenja projekta za navedene povlastice. Do sada smo našim klijentima: JGL, RST-Pellet, Marina Punat i drugima osigurali preko 109 milijuna Eur potpora prema Zakonu o poticanju ulaganja. Naše reference su u prilogu.


Usluge izrade

Usluge vrhunskih hrvatskih profesionalaca sa preko 570 realiziranih investicijskih projekata
Usluge izrade
Krediti hrvatskih i inozemnih banaka i institucija
investicijskih programa,
Prvi projekt u Primorsko goranskoj županiji financiran od HBOR - Hrvatske banke za obnovu i razvoj 1993,
poslovnih planova,
Prvi projekt u Primorsko goranskoj županiji financiran od EBRD - Europske banke 1996,
građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole,
Prvi projekt u Hrvatskoj financiran od EXIM banke Južna Koreja 1996,
poslovne i financijske analize (ovlaštenog investicijskog projektanta) za program BICRO - RAZUM.
izrada zahtjeva
aplikacija za programe financiranja:

Uspiješno smo odradili više od 700 projekata!