• INVESTICIJE I EU FONDOVI

INVESTICIJE I EU FONDOVI


EU NATJEČAJI
* Poslovni plan
* Studija izvodljivosti
* Analize troškova i koristi
* ostala dokumentacija i vođenje projekta Voditelj projekta mr. Miran Cofek, dipl. ing. stroj., specijalist za izradu investicijskih i razvojnih programa prema metodologijama EU - završio Project Management na International Institute for Management - Maastricht - Nizozemska

Zakon o poticanju investicija

U NN 111/12 objavljen je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o poticanju ulaganja.Vezano za buduće projekte - investicije vašeg društva postoje značajne i povećane povlastice u novom Zakonu:

01
  • Za investicije u visini do 1 milijun eura, stopa poreza na dobit investitora je 10 % (umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta.
02
  • Za investicije u visini od 1 do 3 milijuna eura, stopa poreza na dobit investitora je 5 % (umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta.
03
  • Za investicije u visini preko 3 milijuna eura, stopa poreza na dobit investitora je 0 % (umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit) u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta.

Na primjer ako vaše društvo u slijedećih 3 godine ima investiciju od 20.000.000 kn, moguće je vratiti – to jest dobiti nazad 10.000.000 kn u slijedećih 10 godina sa oslobađanjem od plaćanja poreza na dobit (ako je vaša dobit 5.000.000 kn godišnje, to jest ako bi porez na dobit bio 1.000.000 kn godišnje).

Mi imamo dugogodišnje iskustvo u izradi poslovnih planova i zahtjeva za navedene povlastice. Do sada smo osigurali preko 715 milijuna kuna poreznih povlastica našim klijentima. Naše reference su u prilogu.


Usluge izrade

Usluge vrhunskih hrvatskih profesionalaca sa preko 570 realiziranih investicijskih projekata
Usluge izrade
Krediti hrvatskih i inozemnih banaka i institucija
investicijskih programa,
Prvi projekt u Primorsko goranskoj županiji financiran od HBOR - Hrvatske banke za obnovu i razvoj 1993,
poslovnih planova,
Prvi projekt u Primorsko goranskoj županiji financiran od EBRD - Europske banke 1996,
građevinske projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole,
Prvi projekt u Hrvatskoj financiran od EXIM banke Južna Koreja 1996,
poslovne i financijske analize (ovlaštenog investicijskog projektanta) za program BICRO - RAZUM.
izrada zahtjeva
aplikacija za programe financiranja:

Uspiješno smo odradili više od 620 projekata!