• Upravljamo projektima od ideje
  do izvedbe više od 25 godina
 • Projektne dokumentacije i studije
  za dobivanje koncesija
 • Izrada dokumentacije za EU fondove
 • Izrada građevinske projektne dokumentacije

Uspiješno smo odradili više od 700 projekata!

Opis uvodno navedenih usluga:

 • Izrada prijavne dokumentacije i priloga za Hrvatske i EU natječaje i lokalne – regionalne – državne projekte
 • Izrada studija izvodljivosti, marketing plana i drugih potrebnih ekonomskih studija
 • Projektiranje arhitektonskih, građevinskih, elektrotehničkih i strojarskih projekata, ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola
 • Stručni poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, to jest projektiranje rekonstrukcije i obnove zaštićenih građevina sa statusom kulturnog dobra
 • Stručne geodetske poslove: Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanjev katastarskih čestica, Geodetski elaborat za evidentiranje i stvarni položaj građevine, Geodetski projekt, Prijedlog parcelacije, Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, Elaborat iskolčenja, Elaborat etažiranja, Snimanje letjelicom dron, Snimanje podzemnih instalacije Georadarom, Snimanje 3d laserskim skenerom
 • Stručne građevinske poslove: Arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, Stručni nadzor građenja
 • Sudsko vještačenje građevinske, geodetske i poljoprivredne struke
 • Poslovi urbanizma, izrada prijedloga prostornih plabnova, te njihovih izmjena i dopuna
 • Izrada studija zaštite okoliša, projekti zbrinjavanja komunalnog otpada
 • Izrada energetskih certifikata i studija i tehničke dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja a odnosi se na energetsku obnovu javnih objekata i usluga prijave na navedeni natječaj
 • Poslovi vođenja projekata, project management provedbe projekata sufinanciranih od EU, RH i drugih fondova u skladu sa njihovim pravilima
 • Izrada on line prijava za projekte ruralnog razvoja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG, zadruge, obrti i pravne osobe) putem Agronet-a
 • Izrada dokumentacije za male i srednje i velike poduzetnike za Hrvatske i EU natječaje i lokalne – regionalne – državne projekte