• KONCESIJE

KONCESIJE


Naš doprinos u razvoju koncesija na pomorskom dobru je fizički i financijski mjerljiv u mnogim lukama, općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj.
Direktor društva je već 1992. godine započeo projekt osiguranja lučkih koncesija za Slobodne zone, a nakon donošenja Zakona o morskim lukama 1996. godine sudjelovao je aktivno u mnogim dodjelama koncesija za luke, brodogradilišta, marine i plaže.

Naše usluge vezane za dobivanje koncesija na pomorskom dobru obuhvaćaju:

01
  • ekonomsko, pravno i građevinsko savjetništvo
02
  • izradu studije gospodarske opravdanosti sa svim propisanim prilozima
03
  • projektne dokumentacije za lokacijske i građevinske dozvole

sve u skladu sa uvjetima natječaja za koncesije na pomorskom dobru (državne, županijske i općinske):Uspiješno smo odradili više od 620 projekata!